Take a fresh look at your lifestyle.

การสืบราชสันตติวงศ์แห่งพระราชวงศ์โรมาเนียในปัจจุบัน

0

หลังจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีไมเคิลที่ 1 แห่งโรมาเนีย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 สิริพระชนมพรรษา 96 พรรษา ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลสุดท้ายของโรมาเนีย ก่อนการล้มเลิกระบอบสถาบันพระมหากษัตริย์โดยคอมมิวนิสต์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปีพ.ศ. 2490 จนกระทั่งการล่มสลายของพรรคคอมมิวนิสต์ในปีพ.ศ. 2532 พระราชวงศ์ได้นิวัติประเทศอีกครั้ง และได้รับการถวายคืนพระราชวังเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการ และได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแก่ประเทศชาติ จนกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวโรมาเนีย ในประเทศที่ขณะนี้ยังเป็นระบอบสาธารณรัฐ

การสืบราชสันตติวงศ์ หรือการสืบราชตระกูลแห่งพระราชวงศ์ในปัจจุบัน ซึ่งแต่เดิมนั้นได้ยึดในกฎซาลิกอย่างเคร่งครัด คือการสืบราชสมบัติทางฝ่ายหน้า (บุรุษ) เท่านั้น จนกระทั่งวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2550 สมเด็จพระราชาธิบดีไมเคิลที่ 1 ได้มีพระราชดำรัสแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภา เรื่องการล้มเลิกระบอบการสืบราชสมบัติเดิม และทรงขอมติเห็นชอบสถาปนา เจ้าฟ้าหญิงมาร์กาเรต้า พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ ขึ้นเป็น “เจ้าฟ้าหญิง มกุฎราชกุมารีแห่งโรมาเนีย และผู้พิทักษ์ราชบัลลังก์แห่งโรมาเนีย – Crown Princess of Romania, and Custodian of the Crown of Romania” ซึ่งเป็นสัญญาณในโอกาสที่จะฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นมาอีกครั้ง

เจ้าฟ้าหญิงมาร์กาเรต้า (พระราชสมภพ 26 มีนาคม พ.ศ. 2492) ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณแห่งพระราชวงศ์ และต่อประเทศชาติ อาทิ การเป็นสภานายิกาสภากาชาดโรมาเนีย อีกทั้งยังทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ สมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชบิดา ตั้งแต่ประทับรักษาพระอาการประชวร จนกระทั่งการเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เจ้าฟ้าหญิงมาร์กาเรต้า ได้ทรงสืบพระราชตระกูล เป็นพระประมุขแห่งพระราชวงศ์โรมาเนีย ซึ่งหากโรมาเนียยังมีระบอบการปกครองโดยพระมหากษัตริย์ เจ้าฟ้าหญิงมาร์กาเรต้า จะทรงเป็นสมเด็จพระราชินีนาถพระองค์แรกในประวัติศาสตร์

ในส่วนความคิดเห็นของประชาชนนั้น มีเสียงสนับสนุนพระราชวงศ์มากขึ้น ส่วนหนึ่งสนับสนุนสมเด็จพระราชาธิบดีมากกว่า เจ้าฟ้าหญิงมกุฎราชกุมารี อีกส่วนคือสนับสนุนเจ้าฟ้าหญิงมกุฎราชกุมารี และอีกส่วนไม่ออกความเห็น อีกทั้งยังมีกระแสข่าวฉาวอันด่างพร้อยของพระราชวงศ์ อาทิ อดีตเจ้าชายนิโคลัส พระราชนัดดา ที่ประชาชนคาดหวังว่าจะได้เป็นรัชทายาท ตกเป็นข่าวฉาวการไม่รับเป็นบิดาของลูกนอกสมรส อีกทั้ง อดีตเจ้าฟ้าหญิงอิริน่า พระราชธิดา ตกเป็นข่าวฉาวเรื่องการถูกจับกุมข้อหาเล่นการพนันในสหรัฐอเมริกา จนถูกถอดพระยศและถอดออกจากลำดับการสืบราชสันตติวงศ์ทั้ง 2 พระองค์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงการสืบพระราชตระกูลดังกล่าวในอนาคต ขึ้นอยู่กับพระราชวินิจฉัยในพระประมุขพระราชวงศ์ทั้งสิ้น

เป็นไปได้ว่า ในอนาคตหลังจากเสร็จสิ้นการพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชาธิบดีแล้ว อาจมีการลงประชามติการฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์อีกครั้ง สมเด็จพระราชาธิบดีไมเคิลที่ 1 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 1 ปี หลังจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีแอนน์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Leave A Reply

Your email address will not be published.